Auktion

Ystads Filatelistförening och YFF:s Ungdomsförening

Auktion i Tomelilla 11 januari 2021.  Auktionen kommer att hållas. Om restriktioner gör att man inte

kan samlas i lokalen så kommer den att anordnas som en anbudsauktion.