Auktion

Auktion i Tomelilla 4 maj 2021.  Auktionen kommer att hållas. Om restriktioner gör att man inte

kan samlas i lokalen så kommer den att anordnas som en anbudsauktion.